Thursday, August 23, 2012

นรชาติวางวาย

วันนี้ได้อ่านหนังสือชื่อ แผนที่โลกาภิวัฒน์เล่มนี้ อ่านไปได้ข้อสรุปว่า กระบวนการแห่งสังสารวัฎยังคงหมุนไปไม่หยุดหย่อน การดิ้นรนของมนุษย์ในยุคการไล่ล่าทรัพยากร การแข่งขัน การก่อการร้าย การแสวงหาน้ำมัน สงคราม การอพยพ การผลิตอาวุธ กาารสร้างอิทธิพลทางทหาร และบรรดากิจกรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่ทุกชาติเป็นผู้เล่น มิตร ศัตรู ถาวรและชั่วคราว โลกหลายศูนย์อำนาจ การปรับตัวของมหาอำนาจเดิม การเกิดขึ้นของมหาอำนาจใหม่ การเปิดตัวของทวีปแอฟริกา ทุนนิยมในจีน ไทยเราเป็นเพียง กระรอกน้อยในซาฟารีที่มีสัตว์ใหญ่มากมาย การได้เห็นและบริโภคข้อมูลเป็นอาหารจานโปรดของผู้คน แต่สำหรับผมมันค่อยๆกลายเป็นความสะอิดสะเอียน แต่ก็ดีที่ทำให้ผมนึกถึง บ่อปลา เล้าเป็ด ดงกล้วย ป่ามะม่วง รั้วชะอม ยุ้งข้าว ของบ้านเดิมในต่างจังหวัด บางทีกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าชีวิตคืออะไร เราก็เสียเวลาไปกับความอยากรู้อยากลองมาครึ่งชีวิต แต่มีอยู่ท่านที่เดินทางมาค่อนโลก ค่อนชีวิต แล้วสรุปแนวมาง่ายๆให้เราได้ใช้ นั่นคือ ความพอเพียง ปล่อยวาง .......นั่นคือจุดเจือจางของสังสารวัฏไปสู่ความสงบร่มเย็น

No comments: